מסלול תמיכה בתוכנית מו"פ בתחומי הבינוי והשיכון – תעשיות בנייה

על המסלול

המסלול תומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתוכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הבינוי. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד השיכון והבינוי. מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, נספח י'.

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה, להיות בשלבי ביצוע של תוכנית מו"פ או לקראת הבשלת המוצר לבדיקת הרצה.

מטרת המסלול

 1. פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הבינוי ובחינת היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים, לרבות אתרי בנייה.
 2. פיתוח ויישום טכנולוגיה המביאה להגברת הבטיחות בענף הבנייה, קיצור משך התכנון והביצוע, שיפור איכות המבנים והפחתת עלויות הבנייה, תפעול המבנים ויוקר הדיור ובכך לשפר את מצב ענף הבנייה בישראל ולפתח תעשייה ישראלית עתירת ידע ויצרנית בתחום.
 3. היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הבינוי בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

למי מיועד המסלול?

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור מענפי הבנייה, ובהם: חומרי בנייה ובידוד, מוצרי בנייה, ייצור מבנים מתועשים, ייצור ציוד לבנייה, ועוד.

מה מקבלים?

 •  פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא, עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו 30% – 50% מהוצאות הפיתוח המאושרות
 • תוספת שיעור מענק יכולה להינתן בגין הסעיפים הבאים (עד לתקרה של 70% שיעור מענק כולל):
  1. תוספת 10% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל לרמת חדשנות פורצת דרך ותרומתה בתחום הבינוי.
  2. תוספת של 10% מענק במידה שמרבית פעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית.
  3. תוספת של 10% מענק במידה שלפחות 30% מהתקציב מתבצע במכון מחקר מאושר.
 • במסגרת התקציב, ניתן להכיר בהוצאות ישירות לייצור של אבטיפוס כולל באתר בנייה עד 500,000 ש"ח לתיק.
 • אפשרות לתמיכה רגולטורית ממשרד השיכון והבינוי בביצוע תכנית הרצה ואף קבלת התוויה רגולטורית ייחודית עבורו.

מדוע כדאי?

 • קידום החברה תוך השתלבות במגמות מתקדמות בענף השיכון והבנייה בארץ ובעולם, באמצעות פיתוחים טכנולוגיים.
 • שיתוף פעולה בין רשות החדשנות למשרד הבינוי והשיכון עשוי להועיל בפתרון חסמים ותמיכה רגולטורית.
 • מודל מימון אטרקטיבי – תמיכה כספית של עד 70%, ללא החזר תמלוגים לחברות העומדות בתנאים.

תנאי המסלול

על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל. 
החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל (עומדת בתנאי הסף של מסלול 36). 
על הקניין הרוחני שייווצר בתוכנית להיות בבעלות מלאה של החברה. 
על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 2,  מסלול הטבה מס' 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ומסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התוכנית.
 • התרומה: בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.