מסלול מימד – מינוף מו"פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי

הודעה חשובה: במסלול זה תינתן תמיכה ייעודית לתחום ה-Bio Convergence (פיתוחים המשלבים בין תחומי הביולוגיה ותחומי ההנדסה מתקדמות) בכפוף לקולות הקוראים אשר יתפרסמו בדף זה.

על המסלול

מסלול זה, המופעל החל מינואר 2012, הוא מיזם משותף של רשות החדשנות, משרד האוצר ומפא"ת (המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית) במשרד הביטחון. מסלול זה תומך בפיתוח פתרונות יצירתיים לצרכים צבאיים ושווקים מסחריים.

להלן תתי מסלולים:

מימ"ד הכוונת ידע – מו"פ יישומי דואלי באקדמיה בליווי תאגיד תעשייתי.

מימ"ד מסחור ידע – וולידציה, התאמה והעברת ידע דואלי ממוסד מחקר לחברה.

מימ"ד פיתוח אבטיפוס – מו"פ טרם מוצרי להוכחת יכולת טכנולוגית | מיועד לחברה.

מטרת המסלול

לקדם מחקר ופיתוח צבאי/ ביטחוני ומסחרי בעל יישומים דואליים, המהווים מצד אחד תרומה לביטחון המדינה ומצד שני בסיס לפוטנציאל כלכלי.

למי מיועד המסלול?

לחברות ישראליות קטנות ובינוניות (עד 100 מיליון דולר מכירות בשנה). 
מוסדות מחקר אוניברסיטאיים ומכוני מחקר. 
יזמים שטרם הקימו חברה.

מה מקבלים?

מענק הכוונת ידע: מענק בשיעור של 80%-90% מהתקציב המאושר

מסחור ידע: מענק בשיעור של 55%-66% מהתקציב המאושר

פיתוח אבטיפוס:  מענק בשיעור של 50% מהתקציב המאושר ( במקרה של חברה ישראלית אשר מספר עובדיה ביום הגשת הבקשה אינו עולה על 10 עובדים והיא התאגדה עד שלוש שנים קודם ליום הגשת הבקשה – לוועדה הסמכות לקבוע שיעור מענק שיעלה על %50 אך לא יעלה על  66% מהתקציב המאושר).

מדוע כדאי? 
מינוף יכולות: מו"פ במסלול זה מהווה הזדמנות למנף יכולות מהשוק הצבאי לאזרחי ולהיפך.

תנאי המסלול

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, במסלול הטבה מס' 20, נהלי המסלול ונהלי הרשות: 200-01, 200-02, 200-03, 200-04, 200-06

קריטריונים להערכת בקשה

הבקשות המוגשות לרשות החדשנות נבדקות בצורה מקיפה ומוערכות עפ"י הקריטריונים הכלליים הבאים:

*חשוב לציין שבשל הגיוון במטרות ובייעוד של המסלולים השונים, קיימת שונות בחלק ממסלולי התמיכה.

היבט טכנולוגי – רמת החדשנות הטכנולוגית והאתגר הטכנולוגי, רמת החדשנות הפונקציונאלית, הקניין הרוחני ופטנטים.

היבט כלכלי – גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית. התשואה העודפת למשק.

יכולת החברה והצוות –  יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועסקית. במקרים בהם מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן גם הפוטנציאל לבניית חברה בה יהיו כל היכולות הנדרשות למימוש יעדיה.

איכות השת"פ – במקרים של תוכניות שתוף פעולה (שת"פ) בינלאומי, בוחנים ומעריכים את איכות השת"פ ותרומתו לחברה הישראלית הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים עסקיים.

בהירות הבקשה  – רמת הפרוט ושלמות הנתונים בבקשה.