מרכז ההשקעות ורשות ההשקעות

לישראל היסטוריה ארוכה של חדשנות ויזמות, וממשלת המדינה מילאה תפקיד פעיל בתמיכה בצמיחת כלכלתה. מערכת חשובה ומרכזית אשר סייעה לעידוד השקעות בישראל ולהקמת מפעלי תעשייה בפריפריה הינה רשות ההשקעות, אשר נודעה בעבר כמרכז ההשקעות של משרד הכלכלה והתעשייה.

רשות ההשקעות זרועה ביצועית שמטרתו לקדם את ההשקעות בישראל ולסייע בפיתוח הכלכלה. הרשות מספקת מגוון שירותים ותמיכה למשקיעים מקומיים וזרים, כולל סיוע בהיתרים ורישיונות, ייעוץ לגבי הזדמנויות השקעה ותמריצים פיננסיים, כולל מענקי השקעה.

אחד הכלים המרכזיים בהם משתמשת רשות ההשקעות לעידוד השקעות בישראל הוא החוק לעידוד השקעות הון. חוק זה הוצג לראשונה בשנת 1959 ועודכן מספר פעמים מאז, עם התיקונים לאורך השנים.

החוק לעידוד השקעות הון מעניק מגוון הטבות מס ותמריצים נוספים לחברות ויחידים המשקיעים בתחומים מסוימים במשק הישראלי. הטבות אלו כוללות שיעורי מס חברות מופחתים, פחת מואץ עבור השקעות הון ופטורים ממס עבור סוגים מסוימים של הכנסה.

מטרת חוק לעידוד השקעות הון

מטרת החוק היא לעודד השקעות בתעשיות הנחשבות בעלות חשיבות אסטרטגית למשק הישראלי, כגון הייטק, ביוטכנולוגיה ואנרגיה מתחדשת. על ידי מתן תמריצים אלה, הממשלה מקווה למשוך הן השקעות מקומיות והן זרות, אשר יכולות לעזור ליצור מקומות עבודה ולהניע צמיחה כלכלית.

לאור זאת, הרשות להשקעות החלה להוביל בחדשנות תוך פיתוח מסלולים חדשים וביצוע התאמות ושינויים במסלולי הסיוע הקיימים, כדי לתת מענה לצרכים המשתנים ולעודד שיתופי פעולה בין-משרדיים עם רשויות מקומיות וגופים נוספים.

בשנים האחרונות תעשיינים רבים נעזרו בתוכניות השונות של הרשות להשקעות על מנת להביא לגידול בפריון העסקי, להוסיף חדשנות ותעסוקה איכותית ולהטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדם. עקב כך ראינו ביקוש גובר, בשיעור גבוה מהתקציב, הן במסלול מענקים לפי חוק עידוד השקעות הון והן במסלול ייצור מתקדם להעלאת הפריון.

ההתמקדות בפיתוח ובחיזוק היתרונות היחסיים האלה הם שיאפשרו לתעשייה הישראלית להתמודד בהצלחה עם השוק התחרותי העולמי. זהו צורך השעה. השקעה בטכנולוגיות ייצור מתקדמות, ובפרט בדיגיטציה של מערכות הייצור, צריכה להיות נחלת כלל ענפי התעשייה, הן המסורתית והן בענפי תעשיית העילית.

כיום, רשות ההשקעות מעצימה את היכולות הישראליות בניהול מידע, בשכלול בינה מלאכותית ובהפקת תובנות והתייעלות דרך המערכות הטכנולוגיות בפסי הייצור. כל זרועות הממשלה משתלבות בעידוד ובטיפוח של ההון האנושי המבריק, בתחומים, שבהם יש לנו, הישראלים, יתרון יחסי על פני רוב מדינות העולם.