מסלול מעבר מפיתוח לייצור

על המסלול

המסלול מעניק תמיכה עבור פיתוח תהליכי ייצור חדשניים. במסגרת מסלול זה יתקבלו בקשות שלפחות שני שליש מתקציבן יעסוק בתהליכי ייצור אלו. 
המסלול מיועד לחברות ומפעלים שמייצרים או נערכים לייצור בישראל, המעוניינים לבצע את אחד התהליכים הבאים (או את שניהם):

 • תהליך ייצור חדשני
 • תהליך ייצור למוצר חדשני

מספר דוגמאות לתהליכי ייצור שהמסלול יתמוך באחד מהם או יותר:

 1. פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור.
  לדוגמה: פיתוח קו ייצור לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי.
 1. פיתוח מכונות / מתקני ייצור/ מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת.
  לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת במהלך שרשרת הייצור. 
 1. ביצוע סימולציות / אנליזות / ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור. 
  לדוגמה: ביצוע סימולציה וניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי-חרושתי.
 1. פיתוח תהליך ייצור המשפר משמעותית את תכונות המוצר.
  לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר.

מטרת המסלול

המסלול נועד לסייע לחברה לצלוח את שלב המעבר מפיתוח לייצור, במטרה לקדם  בישראל ייצור של מוצרים חדשניים וייצור בתהליכי ייצור מתקדמים.

למי מיועד המסלול?

 • חברה ישראלית המייצרת מוצרים מוחשיים חדשניים, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, בעלת הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר לשנה.
 • חברה ישראלית הנמצאת בהיערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, אשר סיימה פיתוח אב-טיפוס למוצר וביצעה לפחות שתיים מהפעילויות הבאות:
  1. חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות יצור
  2. רכישת מכונות לטובת תהליך יצור
  3. העסקת כוח אדם ייעודי לייצור
  4. אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל או תהליך ייצור
  5. הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור

מה מקבלים?

 1. פרוייקטי מו"פ שיאושרו יהיו זכאיים למענק ששיעורו בין 30% לבין 50% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
 2. תוספת 10% מענק לאזור פיתוח א'.

הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים:

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי עד 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי עד 500,000 ₪.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו״פ בהיקף תקציבי עד 250,000 ₪.
 • הוצאות לגמלון, מעבר מייצור ניסיוני לייצור המוני, בהיקף תקציבי עד 750,000 ₪.
 • הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים בתחומי התוכן של התוכנית שאושרה עד 25,000 ₪ .
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לארץ ולחו״ל, בשיעור עד 15% מתקציבה המאושר של התוכנית.

מדוע כדאי?

 • קפיצת מדרגה עבור החברה: פיתוח תהליך ייצור למוצרים מתקדמים בטכנולוגיה מתקדמת בתהליך הייצור במפעל.
 • תמיכה מימונית במעבר מפיתוח לייצור: ליווי חברה מתחילה משלב פיתוח המוצר לשלב הייצור הסדרתי.
 • הפחתת חסמים: שת"פ בין רשות החדשנות לגורמי ממשל שונים מאפשר הפחתת חסמים וקידום הקמת מפעלים בישראל.

תנאי המסלול

על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.

החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל – שבבעלותה לפחות קו ייצור אחד או נמצאת בהיערכות לייצור, על פי תנאי מסלול הטבה מס' 36.

הכנסות החברה אינן עולות על 70 מיליון דולר בשנה (לחברות מענף טכנולוגיה מעורב-עילי או עילי).

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות,  מסלול הטבה מס' 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ומסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם.

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת החדשנות המאפיינת את תהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.
 • מידת החדשנות המאפיינת את המוצרים אשר ייוצרו בתהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק מביצוע פרויקט המו"פ, ובכלל זה היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל.
 • הפוטנציאל העסקי הטמון במידת התחרותיות והייחודיות של המוצרים אשר ייוצרו באמצעות תהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.
 • רמת סיכון ומורכבות טכנולוגית/הנדסית הטמונים בפיתוח תהליכי הייצור.
 • יכולות החברה המבקשת כולל יכולות הנדסיות ותפעוליות הנדרשות להביא להשלמת פרויקט במו"פ ומימושו העסקי.