מסלול קרן המו"פ – תמיכה במחקר ופיתוח תחרותיים ועידוד חדשנות טכנולוגית

על המסלול

המסלול תומך בחברות מסחריות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת. המסלול מעניק את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח של תאגידים ישראליים ופונה לכלל התחומים, במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי.

מטרת המסלול

המסלול מעודד חדשנות טכנולוגית במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי ומציע תמיכה בתאגידי הזנק (סטרטאפים) ותאגידים עתירי השקעה במחקר ופיתוח בתחומים רבים ומגוונים כגון: חומרה, תוכנה, תקשורת, מערכות מורכבות, מדעי החיים, מכשור רפואי, סייבר, IOT, פינטק, קלינטק, ועוד.​​

למי מיועד המסלול?

לתאגידים ישראליים בשלבים שונים – החל מתאגידי הזנק (סטרטאפים) ועד תאגידים עתירי השקעה בחדשנות טכנולוגית, בכל ענפי התעשייה, המעוניינים לפתח או לשדרג מוצרים וטכנולוגיות.

מה מקבלים?

 • סוג החברה: תאגיד הזנק
  מועד הגשת בקשות: במשך כל ימות השנה.
  תקרת תקציב מצרפי לכלל הבקשות במהלך נשנה השוטפת: עד 5 מיליון ₪.
  שיעור מענק: 20% – 50%.
  תוספת מענק לפריפריה: 10% אזור פיתוח א' | 25% לאזור עוטף עזה.
  הכרה בהוצאות שיווק: עד 15% מהתקציב המאושר.
 • סוג החברה: תנאי מימון מועדפים לתאגיד הזנק בבעלות יזמות מיעוטים ו/או יזמות חרדים ו/או יזמות נשים
  מועד הגשת בקשות: במשך כל ימות השנה.
  תקרת תקציב מצרפי לכלל הבקשות במהלך נשנה השוטפת: עד 2.5 מיליון ₪ לשנה ראשונה.  עד 5 מיליון ₪ לשנה שניה.
  שיעור מענק: 75% שנה ראשונה. 70% שנה שניה.
  תוספת מענק לפריפריה: אין
  הכרה בהוצאות שיווק: עד 15% מהתקציב המאושר.
 • סוג החברה: תאגיד בצמיחה – תקציב מצרפי מבוקש עד 15 מיליון ₪
  מועד הגשת בקשות: במשך כל ימות השנה.
  תקרת תקציב מצרפי לכלל הבקשות במהלך נשנה השוטפת: עד 15 מיליון ₪.
  שיעור מענק: 20% – 50%.
  תוספת מענק לפריפריה: 10% אזור פיתוח א' | 25% לאזור עוטף עזה.
  הכרה בהוצאות שיווק: אין
 • סוג החברה: תאגיד בצמיחה – תקציב מצרפי מבוקש מעל 15 מיליון ₪
  מועד הגשת בקשות: מועד אחד בשנה
  תקרת תקציב מצרפי לכלל הבקשות במהלך נשנה השוטפת: אין מגבלה
  שיעור מענק: 20% – 50%.
  תוספת מענק לפריפריה: 10% אזור פיתוח א' | 25% לאזור עוטף עזה.
  הכרה בהוצאות שיווק: אין
 • סוג החברה: תאגיד למו"פ גנרי עתיר השקעה בחדשנות טכנולוגית ופטור מתשלום תמלוגים
  מועד הגשת בקשות: מועד אחד בשנה
  תקרת תקציב מצרפי לכלל הבקשות במהלך נשנה השוטפת: אין מגבלה
  שיעור מענק: 20% – 50%.
  תוספת מענק לפריפריה: 10% אזור פיתוח א'
  הכרה בהוצאות שיווק: אין

מדוע כדאי?

מו"פ חדשני בסיכון גבוה: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, המביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי. 

מודל מימון אטרקטיבי: קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. תאגיד נתמך יחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבל על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.

תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר בדיקה והערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לתאגידים בתעשייה ומקלה עליהם לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

תנאים רלוונטיים לתאגיד הזנק (סטרט-אפ):

 • גיל תאגיד: עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה.  
 • תקציב מבוקש: עד 5 מיליון ₪ לסך הבקשות של התאגיד באותה שנה קלנדרית. 

תנאי מימון מועדפים לתאגידי הזנק בבעלות יזמות מיעוטים ו/או חרדים ו/או נשים:

 • גיל תאגיד: עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה.
 • תקציב מבוקש: עד 2.5 מיליון ₪ לבקשה עבור שנה ראשונה, עד 5 מיליון ₪ לבקשה עבור שנה שניה.
 • תאגיד הזנק אשר לפחות 33% מהון מניותיו (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזם מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, במישרין או בעקיפין.
 • אם מדובר ביזם/ת יחיד/ה – הוא/היא מועסק/ת במשרה מלאה במבקש.
 • אם מדובר ביזמת יחידה מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים נשים – עליה להיות מועסקת במשרה מלאה במבקש בתפקיד מנכ"לית ו/או סמנכ"לית הטכנולוגיות.
 • אם מדובר על מספר יזמים/יזמיות – לפחות אחד/ת מהם מועסק/ת בתפקיד מנכ"ל/ית ו/או סמנכ"ל/ית הטכנולוגיות במבקש וכל אחד מהם מועסק/ת במשרה מלאה במבקש או, בכפוף לאישור הוועדה, בהיקף נמוך יותר.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של תכנית המו"פ.
 • קיומם (המתבקש) של אתגרים מדעיים/טכנולוגיים ושל סיכוני פיתוח משמעותיים.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח, ויכולות ניהול הפרויקט ומימושו הכלכלי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת הפרויקט.
 • תרומה טכנולוגית ותעסוקתית של הפרויקט לכלכלה הישראלית.

דרישות להגשת בקשה

 • היקף בקשות רגיל – ניתן להגיש בקשות שתקציבן המצרפי (לא כולל הגשות בקול קורא) נמוך מ- 15 מיליון ₪ בכל ימות השנה.
 • בשנה קלנדרית יש להגיש את כלל הבקשות למענק, במועד אחד בלבד.