מסלול תוכניות מו"פ בתחומי מזון בריא

על המסלול

המסלול תומך בתוכניות למחקר ופיתוח של טכנולוגיות ומוצרים חדשים וחדשניים המובילים לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד הבריאות.

מסלול משנה זה פועל תחת – מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
(נספח א' – מסלול חברות תעשייתיות).

מטרת המסלול

 • עידוד חברות יצרניות בישראל לחדשנות טכנולוגית בתחום המזון לשיפור בריאות הציבור.
 • השאת תשואה עודפת למשק הנובעת מפיתוחם של מוצרים חדשניים ומסחורם, כמו גם צמצום עלויות הטיפול הרפואי הנובעות מצריכת מזון שאינו בריא.
 • הצגת הצרכים והאתגרים של מערכת הבריאות בתחומי שיפור התזונה ובריאות הציבור בפני התעשייה הטכנולוגית הישראלית הפועלת בתחומים אלו.

למי מיועד המסלול?

מיועד לחברות תעשיית הייצור לתמיכה בתוכניות מחקר ופיתוח של מוצרים, תהליכים וטכנולוגיות בתחום בריאות ומזון. 

מה מקבלים?

פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא, עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו 50% מהוצאות הפיתוח המאושרות.

תוספת שיעור מענק יכולה להינתן בגין הסעיפים הבאים (עד לתקרה של 70% שיעור מענק כולל):

 • תוספת 10% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית אשר להערכת ועדת המחקר צפויה להוביל להשפעה יוצאת דופן על בריאות הציבור בישראל.
 • תוספת של 10% במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית.
 • תוספת של 10% במידה שלפחות 30% מהתקציב מתבצע במכון מחקר מאושר.

מדוע כדאי?

 • קידום החברה תוך השתלבות במגמות מתקדמות בענף בריאות המזון בארץ ובעולם, באמצעות פיתוחים טכנולוגיים.
 • המסלול מאפשר לחברה להכין את עצמה לקראת יישום חוק סימון המזון באמצעות פיתוחים טכנולוגיים.
 • שתוף פעולה בין רשות החדשנות למשרד הבריאות עשוי להועיל בפתרון חסמים ותמיכה רגולטורית.
 • מודל מימון אטרקטיבי – תמיכה כספית של עד 70%, ללא החזר תמלוגים (לחברות העומדות בתנאים).

תנאי המסלול

על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל. 
החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל (עומדת בתנאי הסף של מסלול 36). 
על הקניין הרוחני שייווצר בתוכנית להיות בבעלות מלאה של החברה. 
על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 2 ,  מסלול הטבה מס' 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ומסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • התרומה לבריאות הציבור.
 • התרומה למשק ופוטנציאל השוק של המוצר/טכנולוגיה המוצעת.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות להביא להשלמתה המוצלחת של התוכנית.