מסלול תמיכה בפיילוטים בחברות ממשלתיות

על המסלול

המסלול תומך בתוכניות מו"פ ובתוכניות הרצה ("פיילוטים") באתרי חברות ממשלתיות. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולרשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר. 
מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 (ראו נספח ד') – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל. על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

מטרת המסלול

פיתוח ובחינת טכנולוגיות ומוצרים חדשניים באמצעות אתרי הרצה של חברות ממשלתיות רלבנטיות, או לחילופין באמצעות יכולות, נתונים, או מידע הנמצאים ברשות החברה הממשלתית. 
פיתוח ובחינת טכנולוגיות המאפשרות ייעול הפעילות הכלכלית והביצועים העסקיים של החברות הממשלתיות. 
היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

למי מיועד המסלול?

לחברות טכנולוגיה ישראליות (אשר אינן חברות ממשלתיות) אשר יבצעו את הפרויקט שלהן באתרי החברות הממשלתיות או באמצעות יכולות, נתונים, או מידע הנמצאים ברשותן. 
לתחומים הטכנולוגיים בהם הובע עניין מצד החברות הממשלתיות לחצו כאן.

מה מקבלים?

תמיכה כספית בשיעור של 20% עד 50% מהוצאות המו"פ המאושרות. 
תמיכה בשיעור חריג 60% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל לייעול יוצא דופן של פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית.

מדוע כדאי?

אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי.

מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.

תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל שאינה חברה ממשלתית. 
על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 2 ונהלי המסלול.

קריטריונים להערכת בקשה

  • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית.
  • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
  • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי.
  • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התוכנית.
  • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית.
  • ההשפעה הצפויה של התוכנית על ייעול פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית ועל ביצועיה העסקיים השירותים והתפעוליים
  • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתוכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.