מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום החקלאות (אגריטק)

על המסלול

המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד החקלאות, ותומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתוכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי טכנולוגיות החקלאות. 
על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות. 
מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל.

מטרת המסלול

תמיכה בתוכניות למתקני הרצה של טכנולוגיות חדשניות אצל חקלאי ישראל. 
בחינת היתכנותן ויישומן של טכנולוגיות חדשניות בקרב לקוחות רלבנטיים לקידום מסחורן בארץ ובחו"ל. 
היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי טכנולוגיות החקלאות בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים. 
* מרכזי המו"פ האזורים של משרד החקלאות ושל משרד המדע יכולים לשמש כאתרי הרצה או כקבלני משנה לפיתוח בתוכניות המוגשות.

שיתוף בידע מול אתר הרצה או קבלן משנה

ידע חדש שיפותח בתוכנית יהיה בבעלות החברה. 
אין מגבלות על הסכמי ידע שפותח טרם הפעלת התוכנית. 
במידה וקיים הסכם מסחרי לגבי זכויות בידע (קודם או חדש) יהיה צריך להשלימו טרם הפעלת תכנית מאושרת.

למי מיועד המסלול?

חברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי טכנולוגיות החקלאות: 
טכנולוגיות לפיתוח מוצרים מבוססי צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות. 
* מרכזי המו"פ האזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע יכולים לשמש כאתרי הרצה או כקבלני משנה לפיתוח בתוכניות המוגשות.

מה מקבלים?

תמיכה כספית בשיעור של עד 60% מהוצאות המו"פ המאושרות. 
חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

מדוע כדאי?

אימפקט על החברה: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, המביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי. לחברות עם טכנולוגיות בשלבי הרצה, המסלול מאפשר להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי. כמו כן המסלול יסייע לקרב את המוצר לשווקי היעד בחו"ל. 
חברות הנדרשות לתשתיות עבור ביצוע מחקר, פיתוח, ניסויי שטח והרצה עבור התוכניות המוגשות, יוכלו לפעול גם מול מרכזי המו"פ האזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע (כקבלני משנה בתוכנית המוגשת).

מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור, ועד לגובה ההשקעה.

תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל. 
על הקניין הרוחני שייווצר בתוכנית להיות בבעלות מלאה של החברה. 
על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 2  ונהלי המסלול. 
על התוכנית לכלול אתר הרצה בישראל, אצל חקלאי ישראלי, או תתבסס על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותו של החקלאי הישראלי.

קריטריונים להערכת בקשה

  • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית.
  • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
  • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי.
  • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התוכנית.
  • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית.
  • בתוכניות הרצה: איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתוכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.