מענקי רשות ההשקעות

רשות ההשקעות במשרד הכלכלה, ובשמה המלא הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מופקדת על מימוש "החוק לעידוד השקעות הון".

המבקשים לקבל סיוע ממרכז ההשקעות נדרשים להציג בפני רשות ההשקעות תוכנית עסקית, הכוללת תחזית לגבי תרומת הפרויקט לתעסוקה ולייצוא. בהתאם לתוכניות המוגשות נבחרים מפעלים הזוכים במעמד של "מפעל מאושר".

אנחנו פעילים במסלולים הטכנולוגיים של רשות ההשקעות ומתניעים תהליכי הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ברצפת הייצור של מפעלי תעשייה. 
המהנדסים שלנו משלבים את ה- Creativity שלנו יחד עם חזון מנהלי המפעלים, להצלחה טכנולוגית ועסקית. כמו כן, אנו פועלים להשגת השלמת המימון והמענקים מרשות ההשקעות לביצוע הפרויקט. 

המסלולים

תוכנית העלאת הפריון בתעשייה

מפעלי תעשייה באזורי עדיפות לאומית וירושלים, שלא עומדים בתנאי החוק לעידוד השקעות הון למענקים, מעסיקים יותר מ-5 עובדים והכנסות המפעל עד 200 מ' ₪.

מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

מפעלי תעשייה בכל הארץ, מעסיקים יותר מ-5 עובדים והכנסות המפעל עד 200 מ' ₪, פעילותם אינה עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון במסלול מענקים, משקיעים ביישום טכנולוגיות מתקדמות, שיפורים במוצר, שיפור בפריון או בפיתוח מוצר חדשני.