מענקי רשות ההשקעות

אנחנו פועלים במסלולים הטכנולוגיים של רשות ההשקעות במשרד הכלכלה ומתניעים תהליכי הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ברצפת הייצור של מפעלי תעשייה.
רשות ההשקעות מדרגת את הפרויקטים המוגשים ומאשרת רק את הפרויקטים עם התוכניות היצירתיות, הטובות והמקצועיות ביותר, הואיל והתקציב אינו מספיק לכלל הבקשות המוגשות. לפיכך, קיימת חשיבות לתכנון וביצוע מקצועי.
להלן דוגמה לתהליך העבודה שלנו בהכנת ובהגשת בקשה עם תוכנית מתאימה לקבלת סיוע כספי מרשות ההשקעות לחברות ייצור, כדלקמן:

   * מהנדס מנוסה מחברת "רזקא" מלווה את כתיבת הבקשה עם תוכנית ההשקעות המתאימה.

   * בניית תוכנית ההשקעות, הגדרת התוצאות הרצויות ומדדי התוצאה ההנדסיים של הבקשה.

   * תכנון ובניית תוכנית ההשקעות הנדרשת.

   * כתיבת הסעיפים העסקיים והשיווקיים של תוכנית ההשקעות.

   * ליווי בתהליך המבדק ההנדסי של בודק טכנולוגי מטעם רשות החדשנות לפרויקט, אשר כולל השתתפות בדיון

     המבדק ההנדסי לצד הלקוח, הצגת תוכנית ההשקעות, ניתוח התוצאות ומשמעות מדדי התוצאה כולל ההשלמות

     הנדרשות וליווי עד לדיון בבקשה בוועדה המקצועית של רשות ההשקעות.

   * ליווי בתהליך המבדק הכלכלי של בודק פיננסי מטעם רשות ההשקעות לפרויקט ולחברה, אשר כולל השתתפות

     בדיון המבדק הכלכלי לצד הלקוח, הצגת תוכנית ההשקעות, ניתוח התוצאות ומשמעות מדדי התוצאה כולל

     ההשלמות הנדרשות וליווי עד לדיון בבקשה בוועדה המקצועית של רשות ההשקעות.

    אנחנו מלווים אישית את הלקוח בהכנת ובהגשת מגוון הדיווחים הנדרשים לפי נהלי רשות ההשקעות הכוללים:

    * בקרה תקציבית של תוכנית ההשקעות.

    * יעוץ וליווי שוטפים לאורך כל שנת הפיתוח בכל נושא וסוגיה של פרויקט הפיתוח מול רשות ההשקעות.

 * שעות יעוץ של מהנדס טכנולוגי לקידום תוכנית ההשקעות.

 * ליווי הנדסי בביצוע ויישום תוכנית ההשקעות, לצד מנהל הפרויקט של החברה.

המסלולים

רוצה שנברר עם אחד המסלולים מתאים גם לך? קליק קטן ויש לך תשובה

תוכנית העלאת הפריון בתעשייה

מפעלי תעשייה באזורי עדיפות לאומית וירושלים, שלא עומדים בתנאי החוק לעידוד השקעות הון למענקים, מעסיקים יותר מ-5 עובדים והכנסות המפעל עד 200 מ' ₪.

מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

מפעלי תעשייה בכל הארץ, מעסיקים יותר מ-5 עובדים והכנסות המפעל עד 200 מ' ₪, פעילותם אינה עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון במסלול מענקים, משקיעים ביישום טכנולוגיות מתקדמות, שיפורים במוצר, שיפור בפריון או בפיתוח מוצר חדשני.

רוצה לברר אם מגיע לך מענק ואין לך זמן לבדוק?
בדיקה ראשונית ללא עלות!

בזמן קצר נדע אם למפעל שלך מגיע מענק ממשרד הכלכלה והתעשיה.
אנחנו רק מבקשים כמה פרטים, ונחזור טלפונית עם תשובה:

* שדות מילוי חובה