מענקי רשות ההשקעות

אנחנו פועלים במסלולים הטכנולוגיים של רשות ההשקעות במשרד הכלכלה ומתניעים תהליכי הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ברצפת הייצור של מפעלי תעשייה.
רשות ההשקעות מדרגת את הפרויקטים המוגשים ומאשרת רק את הפרויקטים עם התוכניות היצירתיות, הטובות והמקצועיות ביותר, הואיל והתקציב אינו מספיק לכלל הבקשות המוגשות. לפיכך, קיימת חשיבות לתכנון וביצוע מקצועי.
להלן דוגמה לתהליך העבודה שלנו בהכנת ובהגשת בקשה עם תוכנית מתאימה לקבלת סיוע כספי מרשות ההשקעות לחברות ייצור, כדלקמן:

   * מהנדס מנוסה מחברת "רזקא" מלווה את כתיבת הבקשה עם תוכנית ההשקעות המתאימה.

   * בניית תוכנית ההשקעות, הגדרת התוצאות הרצויות ומדדי התוצאה ההנדסיים של הבקשה.

   * תכנון ובניית תוכנית ההשקעות הנדרשת.

   * כתיבת הסעיפים העסקיים והשיווקיים של תוכנית ההשקעות.

   * ליווי בתהליך המבדק ההנדסי של בודק טכנולוגי מטעם רשות החדשנות לפרויקט, אשר כולל השתתפות בדיון

     המבדק ההנדסי לצד הלקוח, הצגת תוכנית ההשקעות, ניתוח התוצאות ומשמעות מדדי התוצאה כולל ההשלמות

     הנדרשות וליווי עד לדיון בבקשה בוועדה המקצועית של רשות ההשקעות.

   * ליווי בתהליך המבדק הכלכלי של בודק פיננסי מטעם רשות ההשקעות לפרויקט ולחברה, אשר כולל השתתפות

     בדיון המבדק הכלכלי לצד הלקוח, הצגת תוכנית ההשקעות, ניתוח התוצאות ומשמעות מדדי התוצאה כולל

     ההשלמות הנדרשות וליווי עד לדיון בבקשה בוועדה המקצועית של רשות ההשקעות.

    אנחנו מלווים אישית את הלקוח בהכנת ובהגשת מגוון הדיווחים הנדרשים לפי נהלי רשות ההשקעות הכוללים:

    * בקרה תקציבית של תוכנית ההשקעות.

    * יעוץ וליווי שוטפים לאורך כל שנת הפיתוח בכל נושא וסוגיה של פרויקט הפיתוח מול רשות ההשקעות.

 * שעות יעוץ של מהנדס טכנולוגי לקידום תוכנית ההשקעות.

 * ליווי הנדסי בביצוע ויישום תוכנית ההשקעות, לצד מנהל הפרויקט של החברה.

מענקי רשות ההשקעות למפעלי תעשייה במסלול ייצור מתקדם לעידוד הפריון

הטמעת טכנולוגיות לייצור מתקדם במפעל יצרני, מבוצעת עם הטמעה של שיטות ייצור חדשניות, הטמעה של טכנולוגיות מידע חדשניות או בהטמעה של חומרים מתקדמים בתהליכי הייצור או ייצור עצמי של חומרים מתקדמים.

דוגמא להמחשה:

הכנת והגשת בקשה עם תוכנית השקעות של מכונות, ציוד וטכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל המייצר ומספק פתרונות קירוי למבנים רבי- קומות. הציוד והמיכון הנרכש מאפשר ייצור יעיל ורווחי יותר לחברה, ייצור כמות גדולה יותר של מוצרים, בחיסכון בכ"א ברצפת הייצור וזאת בשילוב תוכנות לניהול הייצור.
הבקשה נבדקה, תוכנית ההשקעות אושרה ותוקצבה ליישום ולביצוע של החברה.

מענקי רשות ההשקעות במסלול חוק עידוד השקעות הון

המענקים מיועדים לסיוע בהקמת מפעל חדש או בהרחבת מפעל קיים. המענקים ניתנים למפעלים העומדים ב-3 תנאים בסיסיים: מפעל יצרני, ממוקם באזור עדיפות לאומי (פריפריה) ומייצא לפחות 25% ממכירותיו.

דוגמא להמחשה:

הכנת והגשת בקשה עם תוכנית השקעות להרחבת אתר הייצור הצפוני של חברה הממוקמת באזור המרכז.
תוכנית ההשקעות כללה מרכיבים של בניית אגף נוסף למפעל כולל מערכות נלוות, רכישת ציוד ומכונות ורכישת טכנולוגיות ייצור מתקדם לייצור מוצרים נוספים המיועדים ליצוא.
הבקשה נבדקה, תוכנית ההשקעות אושרה ותוקצבה ליישום ולביצוע של החברה במהלך שלוש שנים.

מענק רשות ההשקעות והמשרד לאיכות הסביבה להתייעלות אנרגטית

המענקים מיועדים לסיוע בנושאי מעבר לכלכלה דלת פחמן ועל מנת להביא להפחתת פליטות גזי חממה, משרד הכלכלה והתעשייה החליט על יצירת תכנית שתביא להתייעלות אנרגטית עם סיוע כספי למיזמים הנ"ל.
המענק מיועד למימון רכישת צ'ילרים ומערכות תאורה, טכנולוגיות ייצור ותוכנות לרצפת הייצור.

דוגמא להמחשה:

הכנת והגשת בקשה עם תוכנית השקעות להחלפת מתקן לייבוש מהיר של מוצרי בטון באמצעות הזרמת אויר חם המשתמש באנרגיה קונבנציונאלית. תוכנית ההשקעות התבססה על רכישת והטמעת מערכת המנצלת האנרגיה הנפלטת בתהליך ייבוש מוצרי הבטון בריאקציה כימית.
הבקשה נבדקה, תוכנית ההשקעות אושרה ותוקצבה ליישום ולביצוע של החברה במהלך כשלוש שנים.