מענקי רשות החדשנות

רשות החדשנות מסייעת במימון פרויקטים של פיתוח למגוון לקוחות:
יזמים מתחילים, סטארטאפים צעירים, חברות בצמיחה, חברות תעשייתיות ועוד – בכל תחומי החדשנות הטכנולוגית.
הרשות מציעה מסלולי מימון ייעודיים הכוללים מענקים המותאמים לצורכי הפרויקט. המענקים ניתנים במסגרת של מספר מסלולים.
חשוב לדעת כי רשות החדשנות מדרגת את הפרויקטים המוגשים ומאשרת רק את הפרויקטים עם תוכניות הפיתוח הטובות והמקצועיות ביותר, הואיל והתקציב אינו מספיק לכלל הבקשות המוגשות. לפיכך, יש חשיבות גדולה לתכנון מקצועי ומנוסה.
להלן דוגמה לתהליך העבודה שלנו בהכנת ובהגשת בקשה עם תוכנית פיתוח לקבלת סיוע כספי מרשות החדשנות לחברת ייצור, כדלקמן:

   * מהנדס מנוסה מחברת "רזקא" מלווה את כתיבת הבקשה עם תוכנית ההשקעות המתאימה.

   * בניית תוכנית ההשקעות, הגדרת התוצאות הרצויות ומדדי התוצאה ההנדסיים של הבקשה.

   * תכנון ובניית תוכנית ההשקעות הנדרשת.

   * כתיבת הסעיפים העסקיים והשיווקיים של תוכנית ההשקעות.

   * ליווי בתהליך המבדק ההנדסי של בודק טכנולוגי מטעם רשות החדשנות לפרויקט, אשר כולל השתתפות בדיון

     המבדק ההנדסי לצד הלקוח, הצגת תוכנית ההשקעות, ניתוח התוצאות ומשמעות מדדי התוצאה כולל ההשלמות

     הנדרשות וליווי עד לדיון בבקשה בוועדה המקצועית של רשות ההשקעות.

   * ליווי בתהליך המבדק הכלכלי של בודק פיננסי מטעם רשות ההשקעות לפרויקט ולחברה, אשר כולל השתתפות

     בדיון המבדק הכלכלי לצד הלקוח, הצגת תוכנית ההשקעות, ניתוח התוצאות ומשמעות מדדי התוצאה כולל

     ההשלמות הנדרשות וליווי עד לדיון בבקשה בוועדה המקצועית של רשות ההשקעות.

    אנחנו מלווים אישית את הלקוח בהכנת ובהגשת מגוון הדיווחים הנדרשים לפי נהלי רשות ההשקעות הכוללים:

    * בקרה תקציבית של תוכנית ההשקעות.

    * יעוץ וליווי שוטפים לאורך כל שנת הפיתוח בכל נושא וסוגיה של פרויקט הפיתוח מול רשות ההשקעות.

 * שעות יעוץ של מהנדס טכנולוגי לקידום תוכנית ההשקעות.

 * ליווי הנדסי בביצוע ויישום תוכנית ההשקעות, לצד מנהל הפרויקט של החברה.

מצא את המסלול המתאים עבורך

המסלולים

זירת ייצור מתקדם

מסלול מו"פ בתעשיית הייצור - מופ"ת

למפעלי תעשייה שמעוניינים להטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור.

מסלול מעבר מפיתוח לייצור

תמיכה עבור פיתוח תהליכי ייצור חדשניים.

מסלול מכינת המו"פ

מסלולי סיוע של יעוץ לשיפור תהליכי ייצור

זירת חברות בצמיחה

מסלול קרן המו"פ - תמיכה במחקר ופיתוח תחרותיים ועידוד חדשנות טכנולוגית

לתמיכה בחברות מסחריות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת