מענקי רשות החדשנות

רשות החדשנות מסייעת במימון פרויקטים של פיתוח למגוון לקוחות:
יזמים מתחילים, סטארטאפים צעירים, חברות בצמיחה, חברות תעשייתיות ועוד – בכל תחומי החדשנות הטכנולוגית.
הרשות מציעה מסלולי מימון ייעודיים הכוללים מענקים המותאמים לצורכי הפרויקט. המענקים ניתנים במסגרת של מספר מסלולים.
חשוב לדעת כי רשות החדשנות מדרגת את הפרויקטים המוגשים ומאשרת רק את הפרויקטים עם תוכניות הפיתוח הטובות והמקצועיות ביותר, הואיל והתקציב אינו מספיק לכלל הבקשות המוגשות. לפיכך, יש חשיבות גדולה לתכנון מקצועי ומנוסה.
להלן דוגמה לתהליך העבודה שלנו בהכנת ובהגשת בקשה עם תוכנית פיתוח לקבלת סיוע כספי מרשות החדשנות לחברת ייצור, כדלקמן:

* מהנדס פיתוח מטעם "רזקא" ילווה את כתיבת הבקשה עם תוכנית הפיתוח .
* הגדרת האפיון, משימות הפיתוח, אבני דרך טכנולוגיים וכל נושאי הנספח הטכנולוגי.
* תכנון ובניית התקציב של פרויקט הפיתוח.
* כתיבת הפרקים העסקיים והשיווקיים של פרויקט הפיתוח.
* ליווי בתהליך המבדק ההנדסי של בודקי רשות החדשנות הכולל, השתתפות בדיון המבדק ההנדסי לצד הלקוח,
הצגת פרויקט הפיתוח בפני הבודקים המקצועיים במידת הצורך וליווי עד לדיון בבקשה בוועדת המחקר של
רשות החדשנות.

אנחנו מלווים אישית את הלקוח בהכנת ובהגשת מגוון הדיווחים הנדרשים לפי נהלי רשות החדשנות והכוללים גם:
* בקרה תקציבית של פרויקט הפיתוח
* יעוץ וליווי שוטפים לאורך כל שנת הפיתוח בכל נושא וסוגיה של פרויקט הפיתוח מול רשות החדשנות.

* יעוץ הנדסי של מהנדס פיתוח לקידום מעשי של פרויקט הפיתוח בתעריף רשות החדשנות.
* שירותי ליווי של פרויקט הפיתוח במקביל למהנדס/ מנהל תוכנית הפיתוח מטעם החברה.

מענקי רשות החדשנות ורשות ההשקעות במסלול מעבר מפיתוח לייצור

כספי הסיוע מיועדים לגשר את תהליך המעבר מהשלמת פיתוח המוצר לייצור סדרתי.
המסלול מיועד למוצרים בעלי חדשנות טכנולוגית בסיווג / עוצמה טכנולוגית של מעורב-עילי או עילי.

דוגמא להמחשה - התיאור לקוני ומצומצם במטרה לשמור על סודיות הפרויקט והלקוח

גמלון מעבר לייצור של תהליך סינתזה בננו-חלקיקים כמרכיב בחיסונים לטיפול גנטי.
החברה השלימה בהצלחה את תהליך הפיתוח. המוצר נדרש והחברה קיבלה הזמנות לייצור ולאספקה לשנתיים הבאות. לאור זאת, נדרש להקים קו ייצור חדש למוצר החדש.
הנהלת החברה החליטה להקים את אתר הייצור מחוץ למפעל הקיים, במטרה לאפשר שימוש בציוד ייעודי מתקדם.
הפרויקט תוקצב ועבר לביצוע מעשי.

מענקי רשות החדשנות לפיתוח מוצר / טכנולוגיה / מתקן ייצור – בעלי חדשנות טכנולוגית

פרויקט הפיתוח דורש מהחברה הצגת והוכחת חדשנות טכנולוגית ביחס לקיים כיום בעולם, בישראל ובחברה כולל הצגת צורך של השוק ודרישה מלקוחות פוטנציאליים.
תהליך הפיתוח יכול להכיל פיתוח של מוצר או פתרון חדשני טכנולוגית, שדרוג טכנולוגי מהותי במוצר קיים או פיתוח ובניית אבטיפוס מתקן ייצור חדשני טכנולוגית לשימוש פנים-מפעלי.

דוגמא להמחשה:

הכנת והגשת בקשה עם תוכנית פיתוח לתחליף ירוק וזול לחומר-נפץ המכיל והמשמיד רכיבי פסולת הדורשים הטמנה.
הפרויקט אושר, תוקצב ובוצע בפועל.
תהליך הפיתוח ארך כשנה ויותר והצליח. כיום לחברה פתרון יעיל לחברות כרייה בישראל ובחו"ל הצורכות חומרי נפץ ובונה כושר ייצור לאספקת המוצר החדש באופן סדיר.