פתרונות לדוגמה

פתרונות רובוטיקה ואוטומציה

פיתוח מתקן ייצור שחוסך שני עובדי ייצור במשמרת מתוך ארבעה + הגדלת התפוקה ב-100%.

פתרון מקורי לאתגר בקו ייצור גלידות; התוצאה הינה חיסכון בעובד ייצור אחד בכל משמרת + הקטנת שעור הפחת.