רשות החדשנות – קול קורא: מה זה בדיוק ולמי הוא מיועד

אנו נפגשים עם המושג קול קורא מידי שבוע בפרסומי רשות החדשנות, במכרזים ובפרסומים של יחידות משרד הכלכלה והתעשייה, וכן בכל המערכות הציבוריות והממשלתיות.

מהו קול קורא? מה משמעותו ולמי הוא מיועד?

קול קורא הוא למעשה פרסום רשמי מטעם גורם או אדם, כאשר לקול קורא שתי פונקציות ידועות:

 1. תהליך בעל קווי אופי דומים ומקבילים למכרז, שמטרתו לחבר בין תקציב ייעודי לגורם מבצע.
  לכן, התכנים והמרכיבים של הקול הקורא כוללים את הנקודות הבאות:
  • פירוט העבודה הנדרשת.
  • תקציב ייעודי שהגוף המפרסם מוכן להעמיד לטובת העבודה.
  • תנאים להגשת תוכנית עבודה.
  • תנאי סף של מגישי ההצעה (גיל מסוים, ניסיון בתחום מומחיות וכיוצא בזה).
  • קריטריונים שמשמשים את הגוף המפרסם לבחירת ההצעה הטובה ביותר.
 1. העלאת תשומת לב ציבורית
  הקול הקורא יעסוק בסוגייה, אירוע או מיזם בעל אופי ציבורי כלשהו. לכן, הוא מהווה קריאה לאנשים, גופים ומערכות להצטרף למיזם, לתרום מהונם וממשאביהם ו/או להגיש מועמדות כדי להצטרף לקבוצת עניין לקידום נושא מסוים.

 

קול קורא ממוקד של רשות החדשנות

רשות החדשנות, השייכת למשרד הכלכלה והתעשייה, מוציאה מעת לעת קול קורא ממוקד להגשת בקשות לתמיכה בחדשנות טכנולוגית עבור ענפי תעשייה מיוחדים.

במסגרת זו פרסמה זירת הייצור המתקדם קולות קוראים בשיתוף עם התאחדות התעשיינים ומכוני יישום תעשייתיים לחברות תעשיית ייצור בענפי הרכב, תמרוקים, אריזות, תעופה ועוד.

כמה דוגמאות:

במהלך השנים 2019 ו-2020 התמקדה זירת הייצור המתקדם ברשות החדשנות בקולות קוראים ייחודיים בשיתוף משרדי ממשלה. בשיתוף עם משרד הבריאות פורסם קול קורא, שמטרתו לעודד מו"פ המכוון לשיפור הערך התזונתי של מזון תעשייתי, לשיפור הביטחון התזונתי של האוכלוסייה ולקידום בריאות הציבור.

בנוסף, זירת הייצור המתקדם בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון פרסמה קול קורא, שמטרתו לעודד הגשת תוכניות מו"פ והרצה לייעול ענף הבנייה, שיפור החומרים והגברת הבטיחות בענף.

החטיבה הבינלאומית של רשות החדשנות מפרסמת מידי שנה עשרות קולות קוראים לשיתופי פעולה עם גופי מחקר, חברות שיווק וחברות ייצור ישראליות עם גופים מקבילים ברחבי העולם.

המגמה מתחזקת לאורך השנים, גופים רבים יותר לוקחים חלק בפעילות, והציבור כולו נהנה מתוצאותיה.