תוכנית העלאת הפריון בתעשייה

תוכנית העלאת הפריון בתעשייה, מיועדת למפעלי תעשייה באזורי עדיפות לאומית וירושלים, שלא עומדים בתנאי החוק לעידוד השקעות הון למענקים.
מספר העובדים במפעל התעשייתי בין 5 ועד 350 עובדים והכנסות המפעל עד 400 מ' ₪. 
התוכנית מתייחסת ל- 2 מתוך 5 המרכיבים המפורטים להלן:

  1. חובה: השקעה ו/או שדרוג בציוד טכנולוגי של ציוד ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה, לשיפור דדים תפעוליים, פוטנציאל ייצור קיים לשעת עבודה ומדדים תפעוליים שונים לשיפור אפקטיביות הייצור במפעל בהתאם לציוד בו.
  2. חובה: שיפור המצוינות התפעולית הצפוי למפעל – Operating Expenses – OPEX.
  3. רשות: שדרוג והעצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות, על מנת להעלות את יכולותיהם המקצועיות והטכנולוגיות של העובדים.
  4. רשות: קידום חדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, חדשנות דרך חשיבה עיצובית (חדשנות עיצובית) או שילוב ביניהם, ובלבד שיש בהן הגדלת הערך המוסף.
  5. רשות: התייעלות במשאבים וחומרי גלם שורה של מהלכים ופעולות, – שעיקרן הפחתה במקור, שמטרתן לגרום למפעל לייצר יותר תפוקות בפחות משאבים וחומרי גלם, ובלבד שיש בהן הגדלת הערך המוסף.